NEWS

NEWS

번호 제목 작성자 작성일 조회
9   서울 투기지역 대폭 해제 (22.1.3)

2023-01-09

관리자  |  2023-01-09  |  조회수 : 78

  관리자   2023-01-09   78  
8   규제지역 서울 및 연접 4곳 외 모두 해제

2022-11-10

관리자  |  2022-11-10  |  조회수 : 418

  관리자   2022-11-10   418  
7   세종, 인천 투기과열지구 해제, 경기 외곽 5곳 조정대상지역 해제(22.9.21.)

2022-10-05

관리자  |  2022-10-05  |  조회수 : 134

  관리자   2022-10-05   134  
6   지방 투기과열지구 해제 등 규제지역 조정 22.6.30.

2022-06-30

관리자  |  2022-06-30  |  조회수 : 164

  관리자   2022-06-30   164  
5   과밀억제권역, 성장관리권역 및 자연보전권역의 범위(제9조 관련)(수도권정비계획법 시행령)

2021-09-07

관리자  |  2021-09-07  |  조회수 : 435

  관리자   2021-09-07   435  
4   투기과열지구·조정대상지역 현황(20.12.18)

2021-07-05

관리자  |  2021-07-05  |  조회수 : 481

  관리자   2021-07-05   481  
3   정비사업에서의 5년 재당첨 제한 Q&A

2021-07-05

관리자  |  2021-07-05  |  조회수 : 328

  관리자   2021-07-05   328  
2   정비사업 조합원 지위취득 제한시기 조기화(21.6.24.)

2021-07-02

관리자  |  2021-07-02  |  조회수 : 331

  관리자   2021-07-02   331  
1   국토교통부 서울특별시 주택정책 협력 강화방안(21.6.9.)

2021-07-01

관리자  |  2021-07-01  |  조회수 : 327

  관리자   2021-07-01   327